правно регулиране в здравеопазването


Управлението на човешките ресурси е процес на постигане на целите на организацията чрез привличане, подбор, задържане, освобождаване от работа, развитие и целесъобразно използване на човешките ресурси в организацията....
 

Методики за финансиране на НЗОК. Клинични пътеки. Диагностично свързани групи pro


Връзката между здравето и икономиката е комплексна и многостранна. Отдавна е известно, че нарасналото национално богатство на една страна е основен фактор и предпоставка за подобрено здравеопазване...
 

Проблеми при доброволното здравно осигуряване

14 юни 2009
·
16
·
3,498
·
469
·
278
·

Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и здравноосигурителни премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, предвидени в този закон...
 

Критичен анализ на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014-2020г.


Структурната реформа на политиката на здравеопазване за подобряване здравето на нацията през2014-2020г. е изградена от няколко взаимно допълващи се здравни стратегии и концепции за развитие на здравната система в България...
 

Моята визия и реалните възможности на електронното здравеопазване в България


Електронното здравеопазване е неразделна част от съвременното модерно здравеопазване. То е областта, в която си взаимодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване и предлагането на здравни услуги и информация, чрез съвремените...
 

Електронно здрaвеопaзвaне в Бългaрия – принципи, модели и решения pro


Целтa нa нaстоящaтa дипломнa рaботa е дa се нaпрaви обстоен aнaлиз нa текущото състояние нa електронното здрaвеопaзвaне в нaшaтa стрaнa, кaто се нaпрaви пaрaлелен aнaлиз с електронното здрaвеопaзвaне нa Естония...
 

Ресурси на здравеопазването - преобразуване - резултати pro


Проучванията на редица автори убедително показаха, че общественото здраве е резултат на въздействието на сложен комплекс фактори, само един от които е прякото медицинско обслужване...
 

Измерители на здравето и болестта pro


Здравната политика е специфичен аспект и елемент на социалната политика. Тъй като основната цел на социалната политика е социалната сигурност на населението, то логически следва....
 

Насоки за усъвършенстване организацията и управлението на здравните грижи в болница pro


Управленският процес е съвкупност от дейности използвани от мениджърите. Те са отговорни за работата в организацията и управлението на персонала, както и въздействието им върху обекта на управлението...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Здравен мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
Нов български университет
Икономика
Здравен мениджмънт
за Студенти
Ограничаване на резултатите