Организация и управление на лечебната помощ


Лекция по организация и управление на здравеопазването, подходящи за студенти изучаващи здравен мениджмънт...
 

Стратегии за промоция на здравето


Промоцията е ориентирана не към лечебните заведения, а към хората и институциите, които биха могли да осигурят условия за по-здравословен начин на живот...
 

Контролинг


Предмет, метод и съдържание на дисциплината “Контролинг” в здравните/социални организации...
 

Проблеми на здравното осигуряване в България


Описва недостатъците на здравеопазването и здравното осигуряване у нас...
 

Ергономия и организация на труда


Рискове и опасности, с които се сблъскват служителите проблеми, свързани с положението на тялото: дължат се на работата в седнало положение, дълго време в статични пози и работа в неудобни пози поради неправилна подредба на работното място...
 

Организация на дейността на службите по безопасността


Този закон урежда правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации...
 

Концепция за промоция на здраве


Промоция на здраве - процес на създаване възможности (шансове) на хората чрез саморегулиращо се здравно поведение да подобрят своето собствено здраве...
 

Здравословни и безопасни условия на труд в химическа лаборатория


Основни правила за за безопасна работа в химическа лаборатория всеки, който работи в химическа лаборатория трябва да носи работно облекло, да поддържа ред и чистота на работното място. всички реактивни стъкла, колби и банки трябва да са...
 

Тютюнопушенето в българското училище


Нуждата от контрол на тютюнопушенето Тютюнопушенето е една от основните причини за болестност и смъртност по света, които могат да бъдат предотвратени....
 

Организация и управление на лечебната помощ


Лечебната помощ има за цел опазване здравето на населението и съдейства за създаване на благоприятни условия за хармонично физическо и духовно развитие, за дълготраен активен живот на гражданите...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Здравен мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент