Предмет, дейност и задачи на здравословни и безопасни условия на труд- термини,определения и нормативни документи


Безопасност на труда- състояние на условията на труда при което е изключено действието на опасни и вредни производствени фактори върху работещите...
 

Социална история на заболяването

21 дек 2008
·
6
·
544
·
581
·
556
·
122

Разработка за изпит по социална медицина. Съдържа-характеристика на личността, семейно-битова среда, професионално-трудова среда, обществено-битова среда, роля на здравната служба, медико-социални изводи,медико-социални потребности.
 

Програма за превенция и контрол на вътреболнична инфекция (ВБИ)


Вътреболнична инфекция /ВБИ/ е всяка клинично проявена инфекция и определени форми на носителство на причинители у пациенти или персонал на лечебното заведение, когато са свързани с медицинското обслужване...
 

Хигиена на детско-юношеската възраст

30 юли 2008
·
16
·
2,324
·
466
·
531
·
63

Учебна Програма “Хигиената на детско-юношеската възраст”, като научна дисциплина с преимуществено профилактична насоченост, поставя пред лекаря – специалист по “ХДЮВ” именно тази изключително отговорна задача – да формира при децата и подрастващите, още.
 

Визия за развитие на здравната стратегия и реформа

05 дек 2007
·
24
·
4,747
·
543
·
55

Здравето играе важна роля във всички аспекти на личния живот на всеки индивид. То е основен фактор в израстването на човека от дете във възрастен. То е необходимо условие за достигане на пълнота и завършеност на живота в зряла възраст и заема централно...
 

Лекции по здравеопазване


Обща характеристика на болницата като социално предприятие. Същност и мисия...
 

Профилактика на ССЗ

21 апр 2008
·
12
·
2,652
·
134
·
86
·
26

Причини, рискови фактори, профилактика и промоция на здравето, борбата със ССЗ....
 

Наблюдение и контрол-мониторинг


Тема за студенти специалност медицински сестри ..
 

Кинезетерапия при деца със заекване


Говорните смущения могат да се дължат на различни причини-вродени деформации на говорния апарат, увреждане на слуховия апарат, заболявания на главния мозък, неврози и други. Най-честите говорни нарушения в детска възраст са заекването...

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Здравен мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент