Методики за финансиране на НЗОК. Клинични пътеки. Диагностично свързани групи pro


Връзката между здравето и икономиката е комплексна и многостранна. Отдавна е известно, че нарасналото национално богатство на една страна е основен фактор и предпоставка за подобрено здравеопазване...
 

Управление на фантом за обучение за оказване на първа помощ pro


Приблизително 80% от сърдечните пристъпи в днешно време се получават у дома. Освен това по-малко от 5% от жертвите на внезапна сърдечна недостатъчност оцеляват поради факта, че болшинството от свидетелите на тези пристъпи са хора, които не знаят как да...
 

Здравно възпитание и образование при деца и подрастващи от различни възрастови групи pro


Здравето винаги е било първостепенна жизнена потребност, но в съвременните условия нараства неговата значимост от медицинска, социална, икономическа, морална и правна гледна точка....
 

Електронно здрaвеопaзвaне в Бългaрия – принципи, модели и решения pro


Целтa нa нaстоящaтa дипломнa рaботa е дa се нaпрaви обстоен aнaлиз нa текущото състояние нa електронното здрaвеопaзвaне в нaшaтa стрaнa, кaто се нaпрaви пaрaлелен aнaлиз с електронното здрaвеопaзвaне нa Естония...
 

Здравословни и безопасни условия на труд pro

06 окт 2014
·
69
·
15,519
·
16
·
299
·
10.00 лв.

Върху здравето на работещите работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние...
 

Ресурси на здравеопазването - преобразуване - резултати pro


Проучванията на редица автори убедително показаха, че общественото здраве е резултат на въздействието на сложен комплекс фактори, само един от които е прякото медицинско обслужване...
 

Измерители на здравето и болестта pro


Здравната политика е специфичен аспект и елемент на социалната политика. Тъй като основната цел на социалната политика е социалната сигурност на населението, то логически следва....
 

Здравен проект "В час по полово образование" pro


Здравното образование представлява процес, чрез който се получават здравни знания, формират се здравни умения, навици и привички. Въздействайки върху ценностните нагласи на учениците, се изгражда здравословно поведение, насочено към предотвратяване на...
 

Насоки за усъвършенстване организацията и управлението на здравните грижи в болница pro


Управленският процес е съвкупност от дейности използвани от мениджърите. Те са отговорни за работата в организацията и управлението на персонала, както и въздействието им върху обекта на управлението...
 

Клинични пътеки като стандарт за качество – решени и нерешени проблеми pro


Един от най-разпространените методи на оценка на качеството в здравната дейност е оценката чрез медицински стандарти. В този случаи се сравняват кон¬кретни здравни услуги с предварително определени и възприети стандарти...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Здравен мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Здравен мениджмънт
Авторски
Ограничаване на резултатите