Управление на фантом за обучение за оказване на първа помощ pro


Приблизително 80% от сърдечните пристъпи в днешно време се получават у дома. Освен това по-малко от 5% от жертвите на внезапна сърдечна недостатъчност оцеляват поради факта, че болшинството от свидетелите на тези пристъпи са хора, които не знаят как да...
 

Сравнителен анализ на здравнотото осигуряване на Германия, Дания и България съвременни аспекти pro


Глобализацията на социалните здравноосигурителни системи тепърва ще поставя своите проблеми. Повод за това дават някои решения на Европейския съд по правата на човека по отношение на прилагането на правата на осигурени лица...
 

Перспективи пред допълнителното здравно осигуряване в България pro


Актуалността на дисертационния труд се определя от обективната необходимост за повишаване ефективността на здравното осигуряване чрез диверсифициране на източниците на финансиране, гарантиране на по-добра надеждност и устойчивост в синхрон...
 

Формиране на инвестиционната политика на здравноосигурителните дружества pro

15 юли 2015
·
11
·
2,546
·
1
·
10
·
7.00 лв.

Съдържание Увод 1. Инвестиционна политика на здравноосигурителните дружества у нас 2. Възможности за инвестиции на резервите на доброволните здравноосигурителни дружества 3. Прогноза за размера на резервите на дружествата 4. Формиране на инвестиц
 

Реформата в здравното осигуряване в нашата страна pro


Макар да живеем в демократично общество, в което всеки индивид има свободата да решава кое е най-доброто за него самия, за да бъде постигнато обществено благосъстояние в най-голяма степен е необходима намесата на държавата...
 

Организиране и отчитане на разходите на здравната каса на осигурителните фондове в банковата система pro


Бюджетните единици принадлежат към извън производствената сфера, където не се създава национален доход, а същият се усвоява, разходва, след като вече е бил създаден в други народностопански сфери...
 

Съвременни модели и концепции за промоция на здраве и профилактика на болестите pro

24 окт 2015
·
23
·
6,187
·
5
·
82
·
15.00 лв.

Премахването на различията – "разтворената ножица" в здравето, между новите страни членки на Европейския съюз от Централна и Източна Европа и страните от...
 

Поведенчески рискови фактори pro


Правилното хранене е много важна част от живота на всеки един от нас. По-сериозните от тях са недохранване и затлъстяване. Част от курсовата работа на тема рискови фактори за здравето ни...
 

Здравен проект за "МБАЛ – Пловдив" АД pro


Все по-голяма става ролята на интензивната медицина и реанимацията в съвременния свят на оскъдни ресурси и растящи заплахи за общественото здраве. Бързите темпове на урбанизация, механизация на труда, растящото битово и улично насилие...
 

Обективни проблеми на здравно-осигурителната система в България pro


Целта на магистърската теза е да се анализира структурата на управление, възможностите за развитие, проблемните области, стоящи пред здравноосигурителната система в България като цяло...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Здравен мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент